Έντυπα Αιτήσεων

Πληροφορήστε ότι στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου υπάρχουν έντυπα αιτήσεων για: Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας για το Έτος 2018. Αίτηση για Φοιτητική χορηγία. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε).