Στις 23 Νοεμβρίου του 1990, πραγματοποιείται στην αίθουσα διαλέξεων του Cyprus College , η ιδρυτική συνέλευση του Συνδέσμου Αποδήμων Βυζακιάς. Η σκέψη αυτή της ίδρυσης του Συνδέσμου, γεννήθηκε από την αγάπη ορισμένων προοδευτικών ανθρώπων, με την διάθεσή τους για προσφορά προς την κοινότητά μας.

Το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο Αποδήμων Βυζακιάς είναι:
Ντίνος Παπανδρέου Πρόεδρος
Ανδρέας Ελευθεριάδης Αντιπρόεδρος
Ευριπίδης Πολυκάρπου Γραμματέας
Ανδρέας Μυλόρδος Β.Γραμματέας
Κυριάκος Κυριάκου Ταμίας
Σταύρος Σταύρου Μέλος
Μαρία Μάτση Μέλος

Οι Σκοποί του συνδέσμου όπως έχουν καθορισθεί και εγκριθεί από την πρώτη γενική συνέλευση είναι οι ακόλουθοι:

  • Η ανάπτυξη και ενδυνάμωση των δεσμών των αποδήμων μεταξύ τους και με τη γενέτειρά τους.
  • Η ανάπτυξη πρωτοβουλίας για συνεργασία με τις αρμόδιες χωρητικές, ή άλλες τοπικές επιτροπές του χωριού, για την προώθηση αιτημάτων και επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινότητα.
  • Γενικότερα, η προβολή, ευημερία, πρόοδος και ανάπτυξη της κοινότητας Βυζακιάς.
  • Η συμβολή στη συντήρηση της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της κοινότητάς μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 2004 είναι:
Σταύρος Σταύρου (Πρόεδρος), Γεώργιος Καρασιαλή (Αντιπρόεδρος)
Ευάγγελος Ευαγγέλου (Γραμματέας), Γεώργιο Χριστοφόρου (Β. Γραμματέας), Δημήτρης Δημητρίου (Ταμίας), Σωτήρης Μυλόρδος (Β. Ταμίας), Κύπρος Κυπριανού (Δημ. Σχέσεις), Μαρία Μάτση (Μέλος)
Λουκία Κυριακίδου (Μέλος), Σωτήρης Μαρκιτάνης (Μέλος)
Μιχάλης Χριστοδούλου (Μέλος), Νίκη Ιωαννίδου (Μέλος)
Νίκος Καλαπαλίκη (Μέλος)

Ο Σύνδεσμός μας μέχρι σήμερα έχει εγγράψει 183 μέλη και η προσπάθεια αυτή θα συνεχίζεται πάνω σε μόνιμη βάση. Η εγγραφή κάθε μέλους είναι £5.00 και £10.00 ετήσια συνδρομή. Με την ευκαιρία αυτή, καλούμε όλους τους Απόδημους Βυζακιάς, όπως εγγραφούν και γίνουν μέλη του Συνδέσμου μας.

Από τις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο σύνδεσμος, με κύρια εκδήλωση την ετήσια χοροεσπερίδα, χρηματοδοτεί την κοινότητά μας, για τα κοινοτικά έργα.

Για περισσότερες πληροφορίες να αποτείνεστε στον Πρόεδρο των Αποδήμων, Κον Σταύρο Σταύρου

ΤΗΛ: 99611283 / 22437101/22522862
ΦΑΞ: 22347203
ή στο Κοινοτικό Συμβούλιο
ΤΗΛ: 22874660
ΦΑΞ: 22874661

Φέτος τον Ιανουάριο του 2004 ιδρύσαμε τον Πολιτιστικό Όμιλο Βυζακιάς. Πρωταρχικός στόχος είναι η διατήρηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου μας, γενικά του Ελληνισμού. Σε πρώτο στάδιο λειτουργήσαμε το χορευτικό συγκρότημα που αποτελείται από 60 άτομα διαφόρων ηλικιών από την Κοινότητά μας (παιδιά του Δημοτικού, Γυμνασίου και ενήλικες).

Το Συμβούλιο απαρτίζουν: Σωτήρης Νεοπτολέμου, Νίκος Μυλόρδος, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Μιχάλης Αγαπίου, Θεοφάνης Θεοφάνους και Κούλα Ανδρέου.

Ο θεσμός της Αιμοδοσίας, είναι ένας θεσμός που διεξάγεται τρεις φορές το χρόνο στην Κοινότητά μας. Αρχίσαμε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2003 και έχουμε καταφέρει να διακριθούμε μέσα στις πρώτες δέκα κοινότητες της περιφέρειας Σολέας, που αποτελείται από 37 Κοινότητες. Μέλημά μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε όσο το δυνατό περισσότερο, την μικρή μας βοήθεια στον συνάνθρωπό μας.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τους: Σωτήρη Νεοπτολέμου, Κούλα Ανδρέου, Μαρία Λοϊζου Αλεξάνδρου και Μιχαήλ Θ.Μιχαήλ.