Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βυζακιάς, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Νεοπτολέμου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 97870084
Ονοματεπώνυμο: Θέμης Αλεξάνδρου (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99554479
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Δώρα Κυριάκου
Τηλέφωνα: 99337140
Ονοματεπώνυμο: Αλέκος Κατσάβρας
Τηλέφωνα: 99556001
Ονοματεπώνυμο: Ιφιγένεια Κλεάνθους
Τηλέφωνα: 99436025
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Αγαπίου
Τηλέφωνα: 99618622
Ονοματεπώνυμο: Χρίστος Μενελάου
Τηλέφωνα: 99557085
Τo προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Κούλλα Τσιαλή (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)
Τηλέφωνα: 99694410
Ονοματεπώνυμο: Αλέξης Αλεξάνδρου (Εργάτης)
Τηλέφωνα: 99421257