Διεξαγωγή αγώνων Εξάσκησης-Στόχευσης (18/5/2019)

O KYNHΓETIKOΣ ΣYΛOΓOΣ MAYPO ΓEPAKI BYZAKIAΣ

ΣAΣ ΠPOΣKAΛEI ΣTH ΔIEΞAΓΩΓH AΓΩNΩN EΞAΣKHΣHΣ – ΣKOΠEYΣHΣ ΣTO XΩPO MAΣ (ΣKOΠEYTHPIO BYZAKIAΣ) ΣE ΦYΣIKO KYNHΓETIKO ΠEPIBAΛON MEΣA ΣTA ΠEYKA ΠAPA TON YΔATOΦPAKTH BYZAKIAΣ.

ΣABBATO 18/5/19
ΩPA 15.00-19.00
KYPIAKH 19/5/19
7.00-16.00

  • EΓPAΦH €10
  • ΣYMETOXH €10 ANA 30 ΔIΣKOYΣ
  • EΠANEΓPAΦH €5
  • fun shoot €5
    (5 ΔIΠΛOI ΔIΣKOI)

EΠIΣHΣ ΘA ΓINEI KΛHPΩΣH ME ΔIAΦOPA ΣYMBOΛIKA ΔΩPA ME KYPIO ΣKOΠO THN OIKONOMIKH ENIΣXYΣH TOY ΣYΛΛOΓOY.
THΛ. EΠIKOINΩNIAΣ
99895901 ΠANAΓIΩTHΣ
99417044 ΓIΩPΓOΣ
99686621 XPIΣTOΣ