Παρουσίαση για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Δεξιότητες 14/10/2018