Έντυπα Αιτήσεων

Πληροφορήστε ότι στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου υπάρχουν έντυπα αιτήσεων για:

  1. Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας για το Έτος 2018.
  2. Αίτηση για Φοιτητική χορηγία.
  3. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε).