Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμα Έντυπα

Κοινοτικό Ιατρείο

Σ.Π.Ε Βυζακιάς

ΣΠΕ ΒΥΖΑΚΙΑΣ
Τα Κεντρικά Γραφεία της Σ.Π.Ε. είναι στην Βυζακιά
Τηλ:22874600-Φαξ:22874601

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-12:30 15:00-18:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00-12:30

Υπηρεσίες

Η κύρια δραστηριότητα της Σ.Π.Ε. ΒΥΖΑΚΙΑΣ, είναι οι τραπεζικές εργασίες. Οι παρεχόμενες τραπεζικές εργασίες περιλαμβάνουν αποδοχή καταθέσεων όλων των τύπων, περιλαμβανομένων καταθέσεων που υπόκεινται σε ανάληψη με επιταγές, παραχώρηση δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων.

Η πώληση λιπασμάτων και άλλων βασικών γεωργικών χρειωδών μέσω του πρατηρίου της Σ.Π.Ε. ΒΥΖΑΚΙΑΣ, συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των γεωργών της περιοχής.

Καταθέσεις

Οι κατηγορίες λογαριασμών που προσφέρονται ως μέρος των εργασιών που σχετίζονται με καταθέσεις της Σ.Π.Ε. ΒΥΖΑΚΙΑΣ, περιλαμβάνουν:

  • Τρεχούμενους Λογαριασμούς
  • Λογαριασμούς Ταμιευτηρίου
  • Λογαριασμούς εμπρόθεσμων καταθέσεων(καταθέσεις τακτής προθεσμίας 3 μηνών και 6 μηνών)

Δανειοδοτήσεις

Οι δανειοδοτικές εργασίες της Σ.Π.Ε. ΒΥΖΑΚΙΑΣ διεξάγονται αποκλειστικά με τα μέλη και περιλαμβάνουν :

  • Στεγαστικά Δάνεια
  • Γενικά Δάνεια
  • Παρατράβηγμα σε Τρεχούμενο Λογαριασμό

Κοινωνική και Πολιτιστική Προσφορά

Η Σ.Π.Ε. ΒΥΖΑΚΙΑΣ σε αυτό τον τομέα επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία και πρωτοπορεί:

  • Χορηγίες σε οργανωμένα σύνολα της Κοινότητας
  • Ετήσια Έκδοση Ημερολογίου
  • Έκδοση Συνταξιούχων της Κοινότητας

Την Επιτροπεία της Εταιρείας απαρτίζουν οι κ.κ.:
Δημήτρης Μεσημέρης (Πρόεδρος), Ρένος Γεωργιάδης , Δημήτρης Δημητρίου, Όμηρος Ευαγγέλου, Νίκος Γ. Μυλόρδος (Μέλη)

Γραμματέας: Σωτήρης Νεοπτόλεμου Ευαγγέλου
Ταμίας: Ελένη Νεοπτόλεμου